Auteur:

Norbert


Titel:

Stillleben, Realität und Symboliek der Dinge


Jaar van uitgave:

1989


Uitgeverij:

Benedikt TaschenVerlag Köln

Norbert Schneider is één van de grotere Deutse kunsthistorici en -critici, m.n. geïnteresseerd in het stilleven; in zijn boek gaat hij uitgebreid in op het brede scala van het stilleven in de Middeleeuwen tot de 17de eeuw. Zoals hij aangeeft, laten stillevens de levensgewoonten, ideeën en idealen van de opdrachtgevers zien, ze documenteren het nieuwe zelfbewustzijn van de kunstenaars en weerspiegelen maatschappelijkew en culturele veranderingen.

ISDN: 3; 8228;0398;7