Auteur:

Allen J.


Titel:

The meal


Jaar van uitgave:

1992


Uitgeverij:

Scala Books

The meal gaat over eetgewoonten en tafelmanieren door de eeuwen heen. Verbeeld in schilderijen van oude meesters, maar ook in het werk van moderne kunstenaars, als Andy Warhol of Picasso. Door die insteek  krijg je een nieuwe dimensie in het waarderen van deze grote kunstwerken.

isbn: 185759002 3