Auteur:

Norman


Titel:

Looking at the overlooked


Jaar van uitgave:

1990


Uitgeverij:

Harvard University Press Cambridge

Historisch en cultureel gezien kunnen de samenlevingen die stillevens hebben gemaakt nauwelijks meer divers zijn. In vier essays geeft de schrijver Norman Bryson aan dat al die verschillende typen van afbeeldingen toch onder één groep kunnen worden geplaatst. De gemeenschappelijkheid door de tijd heen, over grenzen en nationale culturen bestaat uit de cultuur van huishoudelijke routines en de rituelen van gastvrijheid. Dat zijn de verbindende factoren.

Interessant als achtergrond informatie voor de meer-willen-wetende kunstliefhebber van het stilleven.